Görme Engelliler

Ali Hikmet Paşa Kimdir?

ALİ HİKMET AYERDEM

(Asker, İstiklâl Savaşının Kolordu Komutanlarından.)

(Mora Yeni Şehri 1877- 1939)

1901 Yılında Harp Akademisini bitirdi. Meşrutiyetin ilanı sırasında Selanik dolaylarında Cumaibalada 65. Alay Kumandanıydı. 31 Mart vakası üzerine kurulan hareket ordusuna Alayı ile birlikte katıldı.  İstanbul’ da Yıldız Sarayı üzerine yürüyen, sarayı muhasara ve işgal eden kol kumandanlığı yaptı. Balkan ve 1. Dünya Savaşındaki hizmetlerinden sonra 1920 yılında Anadolu’ ya geçerek İstiklâl Savaşına katıldı. 2. İnönü Muharebesinde cephe komutanlığı vekili, daha sonra Milli Müdafaa vekaleti müsteşarlığı, Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesinde 2. Kolordu Komutanlığı yaptı. 1935 yılında Korgenerallikten emekliye ayrıldı, Gaziantep Milletvekilliğine seçildi.

                Ali Hikmet Ayerdem  1925 yılında Kolordu Komutanı olarak Balıkesir’e gelmiştir. Memleketin Askeri durumu kadar, siyasi, iktisadi ve kültürel durumları ile de ilgilenmiştir. Şehrin imarında büyük rolü vardır. Ordu evi, onun yanında Türk Ocağı binası, Musiki binası yurdu, Sporu teşvik için stadyum, İdmancılar mahfeli ve tenis kortunu da yaptırdı. Su getirtti. Kız pınarı kışlalarını, askeri hastane ek binalarını ve Çayırhisar askeri binalarını yeniledi.

                Uzun yıllar Balıkesir’ de çalıştıktan sonra görev gereği ilimizden   ayrılırken, sokaklara dökülüp istasyon meydanını hınca hınç dolduran şehir halkına tren penceresinden yaptığı kısa hitabesinde Balıkesir’ i ne derece sevdiğini, ona ne derece bağlı olduğunu ifade etmiştir.